S.No.
Name
Batch
Adults
Kids:10-17
Kids:0-9
1Sandip K. Dasverma19654
2Manas Panda199211602339222
3Mrityunjay Jha199722
4Seema Misra19941
5Sam Poozhikala19872
6Nihar Patnaik199122
7Sangram Pattanaik199421
8Rohit Seam199722
9Siti Panigrahi19941
10Amruta Patra20111
11Benolin Thomas199211
12Cherian Thomas19921
13Nirmalya Patra19982
14Pankaj Rajan20062
15Digant Kumar20061
16Raja Tripathy200321
17Soumen Chatterjee199722
18Atul Sharma199721
19Vipul Saxena19972
20Ramu Kurapati199722
21Sreehari Reddy199121
22Kishore Mishra198722
23Ratnakar Kolli19901
24Purna Mohanty198821
25Prateek Gera1997211
26Nitin Patel200321
27Ajay Sabhlok198922
28Kamal Panda199021
29Om Agrawal19682
30Debashis Pradhan19962
31Madhusudan Mishra200321
32Gaurav Thakur200321
33Surekha Gill19921
34Subhas Khasnabish19872
35Shyam Panda1997211
36Sapan Panigrahi198221
37Kishan Agrawal20022
38Vipul Gupta 19912
39Swaroop Patnaik198011
40Kamal Acharya 19811
41Ranjit Panigrahi 19931
42Deepak Bal199821
43Ananga B Mohanty199721
44Amit Jayaswal19971
45Sonam Agrawal20112
46Manas Sahu20031
47Prithvi Yalamarti20161
48Biswajit Sahoo199821
49Raja Ranjan Senapati199722
50Bharati Berigei19922
51Prachi Sahoo200021
52Rambabu Yarlagadda19811
53Ashutosh Das199422
54Sunita Dash19931
55Manav Kamran19922
56Dharmendra Panigrahi1997211
57Subhrajit Samal20062
58Srinivasa Kottakota19941
59Nithin Reddy Ranabothu20122
60Subrat Das199721
61Akshaya Mahapatra19931
62Manoj Nayak20012
63Rupamay Saha199821
64Rakesh Agrawal19912
65Siddharth Rajiv Nair200422
66Surjyendu Narayan Dhal200611
67Sushree Mohapatra200611
68Manoj Sahu19931
69Dilip Bhunya1992211
70Sudam Sahoo19781
71Manas Pati19931
72Anasuya Mohanty19882
73Akash Sahoo20121
74Biswa Mishra19882
75Abhijit Tripathy20121
76Debi Prasanna Patnaik20022
77Rajkishore Barik199722
78Rajesh Mishra199822
79Karthik Poduval200421
80Vinit Verma 19911
81Rakesh Kumar20032
82Barada S Mishra19911
83Priyaranjan Behera20121
84Manas Ranjan Sahoo 20071
85Partha S Mohapatra199421
86Jnana Ranjan Senapati19981
87Amit Agarwalla199921
88Rakesh Panda199821
89Harpreet Gill199211
90Anand Swaminathan199221
91Ramana R Nareddy200622
92Rajesh Panda19931
93Rashmi Ranjan Sahoo199722
94Vidyasagar Baliyara20011
95Nirajan Kumbi20032
96Pragati Pattnaik19951
97Prakash Pattnaik19901
98Nandakumar Raghu20041
99Uma Pariti19901
100Amit Jayaswal1993211